About

Tälle sivustolle kirjoittavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan opetuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen eli kulttuurien tutkimuksen oppiaineryhmän piirissä työskentelevät ja tutkivat ihmiset. Tekstit kuvastavat heidän omia näkemyksiään, eivätkä edusta oppiaineiden tai laitoksen virallista kantaa.