Negatiivista turismia Barcelonassa – Kokemuksia kandidaatin tutkielman teosta

Tämän tekstin on kirjoittanut kansatieteen maisterivaiheen opiskelija Karoliina Haapalehto.

Tein kandidaatin tutkielmani viime keväänä Barcelonan turismista. Valitsin aiheeni keskiöksi Barcelonan, sillä ollessani siellä vaihdossa syksyn 2016, koin turismin vaikutukset henkilökohtaisesti. Turismin tutkiminen taas on kiinnostanut minua pitkään ja varsinkin MAVY-opinnot eli matkailualan verkostoyliopiston sivuaineopinnot saivat minut kiinnostumaan turismin vaikutuksista. Toisaalta matkailu aiheena sopii hyvin myös kansatieteeseen, joten loppupeleissä kandidaatintutkielman aiheen valinta tapahtui helposti.

Barcelona on minulle tärkeä paikka, mutta se on myös yksi Euroopan suosituimmista kaupunkikohteista. Sen suosio on lähellä Pariisia ja Lontoota, vaikka pinta-alaltaan se on niitä paljon pienempi. Omin sanoin kuvailisin Barcelonaa kompaktin kokoiseksi kaupungiksi, missä voi yhdistää ranta- ja kaupunkiloman unohtamatta omaleimaista kulttuuria. Pelkästään ruokakulttuuri sekä kieli tekevät Barcelonasta ja Katalonian alueesta uniikin. Ei siis ihme, että turistit ympäri maailmaa haluavat vierailla kaupungissa.

Kandidaatintutkielmassani halusin keskittyä turismin negatiivisiin vaikutuksiin, tavoitteenani selvittää miksi turismiin suhtaudutaan kriittisesti ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet matkailun negatiivisten ilmiöiden korostumiseen. Myös aiheen ajankohtaisuus oli kenttätöitä tehdessä suuri etu. Kaupungin sosio-ekonomisen kantokyvyn ollessa kuormitettu, oli Barcelonassa samaan aikaan tapetilla kansanäänestys Katalonian itsenäisyydestä, sekä toisaalta myös 17.08.2017 tapahtunut terrori-isku Barcelonan pääkadulla Las Ramblasilla. Aiheesta kirjoitettiin jatkuvasti uutisia ja Barcelonan tilanne tulee olemaan varmasti jatkossakin pinnalla. Barcelona ei myöskään ole ylikuormittumisen kanssa yksin, sillä Euroopassa monet muutkin kaupungit kamppailevat massaturismin kanssa. Varsinkin Venetsian kohdalla puhutaan teemapuisto-ilmiöstä, jossa kaupungin fyysinen rakenne on uhattuna ja paikalliset joutuvat muuttamaan pois turismin tieltä. Nämä samat ongelmat koettelevat myös Barcelonaa, sillä vuokrien kallistuessa ja Airbnb:n vallatessa asunnot, monilla paikallisilla ei ole enää varaa asua kantakaupungissa.

987ADEEE-F29C-4D67-8407-89F24C568F18

Tutkielmani kirjoittaminen oli kiinnostavaa ja toisaalta myös opettavaista. Kirjoitin työni suomessa, vaikka kävinkin prosessin aikana Barcelonassa aistimassa Katalonian kansanäänestyksen tunnelmia. Tutkielmani osaksi liitin myös haastattelun, jonka tein sähköpostitse katalonialaisen turismin vastaisen Arran-järjestön kanssa. Järjestöön kuuluva haastateltavani kertoi avoimesti mielipiteitään turismista paikallisen näkökulmasta, jotka mielestäni täydensi hyvin tutkielmaani. Kaiken kaikkiaan minulle jäi kandidaatin tutkielmani kirjoittamisesta inspiroitunut olo ja haluan jatkaa samaa teemaa myös gradussani. Olen lähdössä keväällä 2019 uudestaan vaihtoon, ja tällä kertaa kohteekseni valikoitui Alankomaat. Amsterdamin kärsiessä samoista massaturismin ongelmista kuin Barcelona, uskon, että gradussani jatkan turismin tutkimusta.

Kaikille aiheesta kiinnostuneille, Yle Areenasta löytyy mielenkiintoinen dokumentti turismin ongelmista Euroopassa.

Muu maa mansikka?

Kirjoittaja on kansatieteen lehtori Timo J. Virtanen, oppiaineen kv-yhdyshenkilö ja ECTS-vastaava.

Tapahtuipa tiedekunnan ja laitoksen sisäpoliittisissa Rake-uudistuksissa mitä tahansa, säilyttää kansainvälinen toiminta ymmärtääkseni merkityksensä niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin YVV:n kannaltakin.  Kansatiede on viime vuosina järjestänyt puolipäiväseminaareja, joiden tarkoituksena on ollut tutustuttaa Fokaus-opiskelijoita sekä virallisiin vaihtojärjestelmiin että myös muista yhteyksistä saatuihin erilaisiin kansainvälisyyskokemuksiin. Kansainvälistyminen on nopeasti muuttunut profilointiajatuksesta normaaliksi arkiseksi ja välttämättömäksi toiminnaksi. Omien opiskeluaikojen ”time-space compression” keskustelut ovat saaneet uusia ulottuvuuksia niin kehittyneiden järjestelmien kuin liikkuvuuden ja tiedonkulun helppoudenkin ansiosta. Lisäksi kv-opinnot ovat nykyisin pakollinen osa tutkintoja.

Vaikka pääotsikkoni voisi viitata niin turismintutkimukseen kuin  yliopistomaailmassa paljon puhuttuun ”aivovuotoonkin”, otettiin torstaina 9.11.2017  järjestetyssä kansatieteen aamupäiväseminaarissa lähtökohdaksi  kansainväliset opinnot ja kokemukset.  Incoming/outgoing vaihto-ohjelmien lisäksi sivuttiin lyhyesti niin kotikansainvälisyyttä, kongressien, seminaarien ja symposiumien maailmaa kuin esimerkiksi tutkimusprojektien yhteydessä tapahtuvien kansainvälisten kontaktien ja kenttätöiden merkitystä sekä erillisiä asiantuntijuusmatkoja.

Kansainvälinen Fokaus

Kansallisten tieteiden nimitys on aikaisemmin johtanut ylitulkintoihin kansallisvaltiosidonnaisuudesta.  Kansainvälinen näkökulma on aina ollut keskeinen osa kansatiedettä ja entistä enemmän eurooppalaista etnologiaa sekä yhtälailla koko Fokaus-oppiaineryhmän toimintakenttää. Intia, Inkeri, Peru, Marimaa, Balkan ja monet muut suunnat kertovat sekä tutkimuksen että siitä johdetun opetuksen luonteesta. Samalla niin hankkeet kuin henkilökohtaisetkin siteet vahvistavat ylirajaisten verkostojen syntymistä. Kansatiede vääntyy usein kansantieteeksi, mutta tässä yhteydessä paremminkin kansainväliseksi eurooppalaiseksi etnologiaksi.

Saksan Würzburgista välitetty seminaarin avauspuheenvuoro (Prof. Helena Ruotsala) liittyi mm. Suomen Akatemian rahoittaman Animal Agency-yhteisprojektin toimintaan. Allekirjoittaneen katsaus liittyi puolestaan kv-toimintamme erilaisiin taustoihin ja sektoreihin asiantuntijamatkoista (Intia), tutkimusprojekteihin (Inkeri) ja kansainvälisiin kenttäkursseihin (Unkari) sekä uudempiin kenttiin (Serbia). Osa näistäkin liittyi oppiaineryhmän yhteiseen tekemiseen. Kaikki hankkeet eivät myöskään katoa rahoituksen loppuessa, sillä useimmiten arkistointi, tutkimus ja opetus jatkavat ja joissakin tapauksissa revisited-teema tuottaa uusia aloitteita ja suunnitelmia.

Vaihtojärjestelmien sisällöt ja kohteet

Erityisesti uusia opiskelijoita varten rakennettu osuus koostui Turun yliopiston kv-keskuksen (Tarja Virta ja Elina Mannonen) erinomaisesta katsauksesta. Esitys kattoi eri ohjelmien (Erasmus, First+, Coimbra, Northt2North, ISEP,  Nordplus  ym.)  profiileja, kelpoisuusehtoja, hakuaikoja, stipendimahdollisuuksia ja paljon muuta. Erikseen otettiin esille oppiaineen omat vaihtopaikat sekä niiden luonne tieteenalaan liittyen. Opiskelijat löytävät tätä infoa varsin helposti verkostakin. Työtä helpottaa kuitenkin kääntyminen oppiaineiden kv-vastaavien puoleen.  Haku vaihto-ohjelmiin on sähköinen, mutta learning agreementin laatiminen, asumisjärjestelyt, kieliongelmat jne. helpottuvat keskustelujen avulla. Tarkemmin olivat esillä Itävallan Graz (Jussi Lehtonen), Unkarin Szeged (Hanneleena Hieta) ja Espanjan/Katalonian Barcelona (Karoliina Haapalehto) sekä opiskelija- että tutkijanäkökulmista.

Kiinalainen juttu

Euroopan rajat katosivat hetkellisesti, kun kansatieteessä  postdoc-tutkijana toimiva Dr. Chuanming Sun esitteli sekä Wuhanin kaupungissa sijaitsevan Central China Normal  University (CCNU, perustettu v. 1903) kotiyliopistonsa mahdollisuuksia että kulttuuriperinnön digitaaliseen suojeluun ja tutkimukseen keskittyvää erillistä tutkimuslaitosta (NRCCI).  Viimemainitussa työskentelee reilut 20 opetus- ja tutkimushenkilöä. Jotakin koko yliopistosta kertoo sen 70 undergraduate-pääainetta,  melkein 100 PhD-ohjelmaa ja 190 maisteriohjelmaa. Vaikka Turun yliopisto on panostanut Kiina-suhteessaan erityisesti Shanghaihin, oppiaine on muutaman viime vuoden aikana ollut tekemisissä perustutkinto-opiskelijavaihdossa Guangzhoun yliopiston ja jatko-opiskelijavaihdossa mainitun Wuhanin yliopiston kanssa. Wuhan-delegaation vieraillessa oppiaineessa omat vaihto-opiskelijamme ilahduttivat vieraita keskustelemalla kiinaksi!

Uutta ja tulevaisuutta

Moni muukin paikka ja sopimus olisi ansainnut kommentteja niin kansatieteestä kuin oppiaineryhmästäkin.  Yhteistyö Puolan (Varsova, Krakowa) kanssa on piristynyt parissa vuodessa ja Irlannin University College Cork jatkaa suosituimpien joukossa. Ukraina nostaa vaikeassakin tilanteessa päätään. Uusimmista virallisista vaihdoista löytyy yliopistoprofiilimme meri-teemaan mukavasti istuva Brest, jonne onkin jo lähdössä tutkijakoulutettavamme Kirsi Sonck-Rautio.  Jatkossa voisimme ehkä yhdistää paremmin koko oppiaineryhmän ajatuksia ja pohtia vaihdon merkitystä niin tulevien kuin lähtevienkin kannalta. Opettaja- ja henkilökuntavaihtoon lähtevien on myös hyvä huomata, että kiinnostavia sisältöjä löytyy muualtakin kuin täysin omaa opinalaa vastaavista yksiköistä.  Tästä näkökulmasta lisää ensi vuoden puolella Serbian Novi Sadista, Teknillisen tiedekunnan Urban Planning and Architecture yksiköstä. Yksikön johtaja, Arkkitehti Dr. Darko Reba on vastaavasti 2017 aikana tulossa Turkuun.