Matkailua ajassa – matkailualan opintoja kulttuurintutkijoille!

Matkailu on viime vuosina noussut yhdeksi merkittäväksi kasvualaksi Suomessa. Matkailuala työllistää; matkailuliiketoiminnassa ja matkailun kehittämisessä tarvitaan monenlaista osaamista ja asiantuntijuutta. Kulttuurintutkijalle matkailuala voi näyttäytyä kiehtovana, mutta myös vaativana työskentely-ympäristönä ja tutkimuskohteena. Tänä keväänä kulttuurintutkimuksen opiskelijat saattoivat valita lukujärjestykseensä opintojakson Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Tätä uutta opintojaksoa oli suunniteltu viime vuoden ajan; mukana suunnittelutyössä olivat lisäkseni Turun yliopiston yleisen historian professori Leila Koivunen sekä maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja Eeva Raike. Käytännön toteutuksesta vastasivat yleisen historian tohtorikoulutettava Johanna Skurnik sekä kansatieteestä valmistunut Marianne Mäkinen ja suunnittelukolmikko palasi jälleen ohjaimiin tuutoriopettajina, kun opintojakso käynnistyi tämän vuoden alussa.

Matkailualaa on voinut yliopistotasolla opiskella Matkailualan verkostoyliopistossa MAVYssa, joka järjestäytyi uudella tavalla viime vuoden aikana. Tällä hetkellä verkoston yliopistot tarjoavat matkailualan monitieteistä opintokokonaisuutta (25 op), joka koostuu jäsenyliopistojen tuottamista verkko-opinnoista. Opintojen kautta matkailualan opiskelija perehtyy esimerkiksi matkailualan liiketoimintaan, matkailuoikeuteen, matkailun historiaan ja matkailun erilaisiin ilmiöihin kuten kestävän matkailun muotoihin. Verkoston toimintaa koordinoi Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos ja Turun yliopistossa MAVY-koordinaattorina toimii Juulia Räikkönen kauppakorkeakoulusta.

MAVY on perinteisesti tarjonnut matkailun historiaan ja kulttuurisiin näkökulmiin liittyviä opintoja – erityisesti Turun yliopiston yleisen historian oppiaine on profiloitunut matkailun historian tutkimuksessa. Tätä perinnettä haluttiin MAVYn uudistuessakin jatkaa; halusimme rakentaa opintojakson, joka yhdistäisi matkailun historian pääpiirteitä, kulttuuristen ulottuvuuksien tarkastelua sekä matkailun tulevaisuuksien pohdintaa. Päädyimme rakentamaan verkkokurssin Moodle-alustalle, jonne tuli lähes 60 opiskelijaa verkoston eri yliopistoista. Verkkoon koottiin niin video-ohjeita ja videomateriaaleja kuin myös verkkoaineistoja ja linkkivinkkejä liittyen matkailun tutkimukseen. Opiskelijalle rakennettiin kahdeksan viikon pituinen aikamatka, jossa hän pääsi aluksi perehtymään matkailun historiaan, jonka jälkeen opiskelijat lähtivät muodostamaan virtuaalisissa pienryhmissä kulttuurimatkailureittejä. Lopuksi opiskelijat muodostivat samoissa pienryhmissä valitsemistaan reitin kohteista matkailun tulevaisuuskuvia. Opiskelijat työskentelivät siis koko ajan verkossa hyödyntäen erilaisia työskentelyalustoja ja digitaalisen kommunikaation keinoja.

Opintojakson suunnittelijalle ja tuutoriopettajalle oli jännittävä ja mielenkiintoinen hetki, kun opintojakso lopulta pyörähti käyntiin. Emme esimerkiksi tienneet etukäteen, kuinka paljon opintojaksolle ilmoittautuisi opiskelijoita. Ison ryhmän ohjaaminen on vaativaa ja olimme suunnitelleet muutoinkin myös melko monimuotoisen opintojakson. Opiskelijat osoittautuivat kuitenkin motivoituneiksi ja itseohjautuviksi; myös ryhmätyöt onnistuivat erinomaisesti, vaikka opiskelijat olivat käytännössä toistensa kanssa tekemisissä ainoastaan digitaalisin keinoin. Pienimuotoisista teknisistä ongelmista huolimatta opintojakso oli niin tuutoriopettajien kuin opiskelijoidenkin kannalta ainakin palautteen perusteella positiivinen kokemus.

Opetuskokemuksena tämä opintojakso nousee myös yhdeksi miellyttävimmistä. Opintojakson koostaneet Johanna ja Marianne olivat tehneet hienoa työtä ja opintojakson tuutorointi oli vaivatonta, kun tuutoriopettajien yhteistyö sujui jouhevasti. Opintojaksoa kehitetään edelleen palautteen perusteella ja toivomme opiskelijoidemme löytävän tämän opintojakson ja muutoinkin MAVY-opinnot ja matkailualan työllistymis- ja tutkimukselliset mahdollisuudet. Matkailussa on potkua – niin työllistymisen kuin tutkimuksenkin kannalta!

Maija Mäki

Tutustu lisää matkailualan koulutukseen ja matkailualaan Turun seudulla:
Visit Turku
Turun matkailuakatemia
Lounaistieto: tietoa matkailualasta Varsinais-Suomessa